Vítejte na webových stránkách www.bozp-ko.cz

 

Cílem těchto stránek je informovat Vás o požadavcích a povinnostech vyplývajících z platné legislativy, osvětlit další souvislosti, pojmy a v neposlední řadě nabídnout Vám kvalitní a spolehlivé služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

 

Nabízím služby:

 

  •  Koordinátora BOZP na staveništi 

podle požadavku zákona č. 309/2006 Sb. jak pro fáze přípravy staveb, spočívající především ve  zpracování plánu BOZP  do projektové dokumentace, tak pro fáze realizace staveb, kdy hlavní činností je koordinace BOZP na staveništi.

 

  •  Osoby odborně způsobiĺé v BOZP

kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce, spočívající především v organizaci potřebných školení, zpracování dokumentace a v poradenské a asistenční službě při kontrole kontrolními orgány nebo v případě řešení pracovních úrazů.

 

 

Ceny za služby dohodou.

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Eva Michálková Moravcova 14
Kojetice
25072
+420731321265